Etikettarkiv: skattefusk

Misstänkt miljonfiffel på muslimsk friskola

Stiftelsen Dar Al Uloum som driver en friskola i Skäggetorp är skyldig staten över två miljoner kronor i arbetsgivaravgifter. Det hävdar Skatteverket som också vill betalningssäkra tre miljoner kronor som tillhör en av stiftelsens företrädare.

Förvaltningsrätten i Linköping har sagt ja till Skatteverkets krav och stiftelsen och dess företrädare har nu tre veckor på sig för att svara på hur de ställer sig till beslutet.

Av utredningen framgår att mannen som är stiftelsens företrädare kan ha kommit över stora lönebelopp genom direkta uttag från kontot som stiftelsen inte redovisat arbetsgivaravgifter eller gjort skatteavdrag för.

Tre personer sitter i stiftelsens styrelse men Skatteverket anser att en person ensam utövar det faktiska bestämmandet. Han är också den som tecknar stiftelsens bankkonto och undertecknar dess deklarationer.

Skatteverket har haft tillgång till såväl stiftelsens som företrädarens egna bankkontoutdrag från den 1 januari 2009 till och med den 30 juni 2012. Stiftelsens intäkter uppgår till drygt sex miljoner kronor per år.

Myndigheten anser dock att en granskning av stiftelsens kontoutdrag visat att stora belopp har tagits ut från stiftelsens konto via automater, köp av postväxlar samt genom direktuttag i bankkassa utan att dessa beskattats. Totalt uppgår dessa uttag till 6,8 miljoner kronor under tre och ett halvt år. Skatteverket anser att det är företrädaren för stiftelsen som disponerat dessa pengar. Myndigheten tycker sig se ett samband mellan uttagen från kontot och företrädarens personliga utgifter.

Skatteverket anser att de påstådda oegentligheterna i det aktuella fallet har varit omfattande och systematiska, vilket Förvaltningsrätten också tror. I beslutet om att frysa tillgångarna skriver domstolen: ”Skatteundandragandet synes vara omfattande. Undandragandet har vidare pågått under avsevärd tid och ger också en bild av ett systematiskt förfarande.”

Totalt anser myndigheten att mannen måste betala 3 076 000 kronor extra i inkomstskatt för taxeringsåren 2010, 2011 och 2012. Utöver det krävs stiftelsen på 2 026 000 kronor för obetalda arbetsgivaravgifter under tre och ett halvt år. Syftet med att frysa stiftelsens och företrädarens tillgångar är att hindra att bankmedel undanskaffas.

Övriga löner och andra kostnader för skolan ska i det här fallet ha betalats över banksystemet på rätt sätt. För att förhindra att Skatteverket återkräver en för stor summa har myndigheten gjort en bedömning av hur mycket pengar som företrädaren kan ha behövt ta ut för att täcka övriga kostnader för skolans räkning. Skatteverket har därför räknat bort 100 000 kronor per år i kontanter från återbetalningskravet. Summan är framräknad utifrån hur många elever som går på skolan.

– Behovet av kontanta medel i en skolverksamhet kan inte uppgå till annat än i sammanhanget obetydliga belopp, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Enligt densamma finns det en påtaglig risk för att företrädaren och stiftelsen inte kommer att betala tillbaka de pengar som myndigheterna anser att de är skyldiga staten. Domstolen har därför fattat sitt beslut utan att först höra mannens och stiftelsens uppfattning i frågan.

Corren

 


Falafel, falafel, falafel, fel, fel, fel…

Ingenstans i Sverige är falafel så vanligt som i Malmö. Det kostar en tredjedel så mycket som på många andra orter, och finns tillgängligt i stort sett överallt. Filmen nedan kollar in ett av alla falafelställen, Jalla Jalla på Bergsgatan, och intervjuar såväl personal som kunder.

Det man borde reflektera över är att kostar något en tredjedel av vad det gör på andra ställen ligger det skattefusk, svart arbetskraft och kanske stulna råvaror bakom. Nysvenskarna som beröms och försvaras av regeringen håller på att bygga upp en helst svart ekonomi som slår ut den vita ekonomin och det påstår regeringen är bra för framtidens välfärd. Ni vet väl att Malmö får 3,7 miljarder från andra kommuners kattebetalare genom skatteutjämningssystemet.

Sydsvenskan 2003: Framgångssagan för Falafel No1 började i mitten av 1980-talet, när familjen Iskandarani flydde från kriget i Libanon och slog sig ner i Malmö. Redan i Libanon hade farfar Sadou Iskandarani haft två falafelstånd, och lärt sig att fritera kikärtsbullar från en gammal bekant till familjen. Sadou Iskandaranis äldste son Ahmad öppnade en falafelvagn på von Rosens väg, under bron på Rosengård, och tog namnet “Falafel No1″.

Sydsvenskan idag: Kassaavstämningen en viss dag visade att det fanns 3 071 kronor mer i kontanter än vad som registrerats. Fakturor – omkostnader – har kryddats till högre belopp än de egentliga – en skrevs upp med 116 400 kronor. Skatteverkets utredare drar slutsatsen att detta satts i system även vid övriga matställen ägarna driver.

Verket m e n a r att bolaget plockar in omkring 600 000 kronor svart per år i en av de tre restaurangerna. Kontrollen av kassaregistren visar på luckor i listan över kvittonummer, därför kan inte försäljningen kollas kvitto för kvitto. Löneutbetalningar och arbetsgivaravgifter är felaktigt angivna och enligt revisionen har vissa intäkter inte redovisats alls.

-Pettersson kan konstatera att där invandrare gör affärer med extremt låga priser (inte alla invandrare och inte alla affärer) är det svarthandel på gång, de håller på att slå ut vård välfärdssamhälle och för skattepengarna köper de en BMW att skryta med…titta på priserna så ser ni varför Malmö ser ut som det gör och minns att Al Capone till slut åkte fast för skattefusk.

Annars köper Pettersson gärna arabiska och afrikanska produkter men de ska vara importerade. Det gäller att hålla pojkarna med jobb på hemmaplan annars kommer de hit.